Creatieve economie

De creatieve economie is bijzonder goed vertegenwoordigd in Hasselt. De modesectir is met het modemuseum een steeds meer vooraanstaande sector in onze stad, maar ook andere creatieve sectoren zijn sterk vertegenwoordigd, zoals ICT & nieuwe media, muziek, design, reclame & communicatie, print media, architectuur en de culturele industrie.

De creatieve economie is wereldwijd één van de snelstgroeiende sectoren en is verweven met diverse sectoren en bedrijfstakken. Daarnaast speelt dit domein ook een belangrijke rol in innovatie bij andere sectoren.

IDE

Het platform IDE, Innovatie & Design in de Euregio, wil innovatie bij traditionele sectoren door gebruik te maken van de creatieve economie stimuleren. Door afstemming en krachtenbundeling wil IDE crossovers maken tussen bedrijven en sectoren enerzijds en creatief talent anderzijds. Designinnovatie is hierbij de focus. Finaal moet dit leiden tot de versterking van de economische activiteiten, nieuwe business en nieuwe jobs.

Stad Hasselt is partner van IDE. Samen met de andere partners provincie Limburg, stad Genk, de MAD-faculty (KHLim en PXL) en UHasselt zal stad Hasselt maximaal inzetten om Limburg te transformeren tot een creatieve  ‘community’ waar creativiteit en innovatie tot ‘the way of living’ behoren. 

Wil je meer weten over IDE of heb je een idee waarbij IDE kan helpen? Neem dan zeker contact met hen op!

http://i-d-e.be/

info@i-d-e.be