Uw vergunningen aanvragen

 

Bij de stad Hasselt kan u terecht voor volgende vergunningen.

Stedenbouwkundige vergunning

Voor elk gebouw dat bestemd is voor functies zoals horeca, handel, dienstverlening, kantoren of ambacht moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Neem contact op met de dienst vergunningen.

Sociaal-economische vergunning

Soms moet u bij de oprichting of verbouwing van een kleinhandelsbedrijf naast de stedenbouwkundige vergunning ook een sociaal-economische vergunning aanvragen.

Deze vergunning is nodig voor:

 • Een nieuw bouwwerk.
 • Een ontwerp van een “handelsgeheel”, een geheel van kleinhandelszaken die zich al dan niet in afzonderlijke gebouwen bevinden.
 • Een ontwerp van uitbreiding van een kleinhandelsbedrijf of van een handelsgeheel dat een beschreven oppervlakte heeft bereikt of zal overschrijden.
 • Een ontwerp van exploitatie van een of meerdere kleinhandelsbedrijven of van een handelsgeheel dat voldoet aan een bepaalde oppervlakte in een bestaand gebouw dat niet bestemd was voor een handelsactiviteit.
 • Een ontwerp van belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit in een gebouw dat al voor handel wordt gebruikt. (bestemmingswijziging).
 • Alle ontwerpen van handelsvestigingen van meer dan 400 m².

Meer info? Neem contact op met de dienst economie.

Drankvergunning

Een drankvergunning is een gratis vergunning die u nodig hebt voor het schenken van sterke en/of gegiste dranken. Dit kan aangevraagd worden met dit aanvraagformulier. Een drankvergunning staat op naam van uitbater en niet op de de handelszaak.

Wanneer aanvragen?
Minstens 6 weken voor de opening van de zaak.

Bij wie en hoe aanvragen?
U kan de vergunning aanvragen bij de dienst lokale economie. U hebt hiervoor wel verschillende documenten nodig:

 • Uittreksel strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden).
 • Milieuvergunning (voornamelijk voor danszalen).
 • Bouwvergunning (indien van toepassing).
 • Goedgekeurd bouwplan (bij verandering of herinrichting).
 • Brandweerattest (dit attest wordt door de diest economie aangevraagd na ontvangst van het aanvraagformulier en andere bijlagen)
 • Verplichte objectieve aansprakelijkheid (brand en ontploffing).
 • Oprichtingsakte van uw onderneming.

Na uw aanvraag en de bezorging van de gevraagde documenten volgen verschillende controles: brandveiligheid, hygiëne, geluidsmeting enz. Het volledige dossier wordt nadien ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Terrasvergunning

U kan onder bepaalde voorwaarden zomer- en winterterrassen plaatsen voor uw horecazaak. U moet daarvoor schriftelijk een aanvraag indienen bij de dienst economie. De te betalen bijdrage wordt berekend op basis van de plaats en oppervlakte.

Een terrasvergunning moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. Aanvraagformulier terrasvergunning.

 

Opgelet: als u de vergunde oppervlakte en de opgelegde voorwaarden niet respecteert, wordt een proces-verbaal opgesteld en kan het terras op uw kosten worden verwijderd. Uw vergunning wordt ook meteen voor onbepaalde tijd ingetrokken.

Meer info?

Bel 011 23 93 44 of ecomomie@hasselt.be