Een geschikte locatie vinden

Een goede locatie is van essentieel belang voor uw onderneming. De stad Hasselt helpt u daarom graag met informatie over vestigingsmogelijkheden zoals kantoorruimten, handelspanden, bedrijfsgronden, … Contacteer ons gerust indien wij u kunnen helpen in uw zoektocht naar een goede locatie voor uw onderneming.

Beschikbare panden

Bedrijventerreinen

Bedrijvencentra/Co-working

Leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte

Toekomstige projecten 

________________________________________________________

Beschikbare panden

Zoekt u een bedrijfspand,  een kantoorgebouw, een geschikte locatie voor uw KMO? U kan gebruik maken van onderstaande mogelijkheden die Stad Hasselt u aanbiedt.

Vastgoed Stad Hasselt via Hebbes

Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare panden in Hasselt. Deze panden worden automatisch geïmporteerd via Hebbes.be. Bij het aanklikken van een pand wordt u omgeleid naar de website van Hebbes.

Om deze panden op de kaart weer te geven, klikt u hier.

Spacified

U kan ook gebruik maken van de diensten van SpacifiedDit is een online platform dat vragers naar ruimtes verbindt met aanbieders. 

Terug naar boven 

 

Bedrijventerreinen

Hasselt telt tal van bedrijventerreinen. Op de website 'The Locator' vindt u een overzicht van de beschikbare gronden op de Hasseltse bedrijventerreinen. Daarnaast biedt de website ook een overzicht van de aangeboden panden (zowel industriële als kantoren).   

Momenteel is er 1 toonaangevend terrein zich volop aan het herontwikkelen: 

Corda Campus en Corda INCubator

Research Campus Hasselt (gelegen op de oude Philipssite) aan de Kempische Steenweg is in volle ontwikkeling om zich om te vormen tot een bedrijvenpark dat zich focust op innovatieve technologieën en diensten en gaat verder onder een nieuwe naam: de Corda Campus. Het bedrijvenpark is een initiatief van LRM en duurzame ontwikkeling staat voorop. Er is 56.000 m² kantooroppervlakte voorzien voor zowel gevestigde bedrijven als start-ups actief in ICT, media en technologische diensten. 3400 m² kantoorruimte wordt specifiek voorbehouden voor de Corda INCubator, the place to be voor startende ondernemers in de technologie- en services sector. Dankzij een uitgebreid service center kunnen bedrijven zich concentreren op hun core-business en maximaal profiteren van synergie met andere bedrijven. En ook Startit@KBC is neergestreken in de Corda INCubator om starters met raad en daad bij te staan. 

Heb je interesse om je met je bedrijf te vestigen op Corda Campus, of denk je dat de Corda INCubator de ideale locatie is voor je startup, meer informatie is te vinden op de website van Corda Campus

CordaCampus

Terug naar boven

 

Bedrijvencentra/Co-working

Bent u op zoek naar een tijdelijke kantoor-, opslag- of productieruimte? Bij bedrijvencentra kunnen startende en bestaande ondernemingen terecht voor betaalbare en toegankelijke ruimte. Of werkt u meestal van thuis, maar zoekt u een plaats waar u af en toe uw laptop kan inpluggen om een paar uur te werken of te vergaderen met klanten? In Stad Hasselt kunt u voor beide mogelijkheden op verschillende plaatsen terecht.

Officenter

Business center Hasselt

Bedrijvencenter Hasselt-Kiewit 

Huis Vanstraelen

Kaai 16

Zuivelmarkt 19

Co-Saloon

Zelfies

Niet volledig? Ontbreekt uw bedrijvencentrum in dit overzicht of kent u nog een co-working space? Bezorg ons via economie@hasselt.be de gegevens en we vullen de lijst aan.  

Terug naar boven 


Leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte

Neemt u een leegstaand of verwaarloosd bedrijfsgebouw terug in gebruik? Dan kan u een Vlaamse subsidie krijgen van 90% voor de afbraak ervan.

Op leegstaande of verwaarloosde bedrijfspanden betaalt de eigenaar een boete aan de Vlaamse regering. Met die inkomsten geeft de overheid financiële steun aan projecten die ongebruikte bedrijfsgronden een nieuwe toekomst geven.

U kan een subsidie van 90% krijgen als u een leegstaand of verwaarloosd bedrijfsgebouw saneert. Dit doet u binnen de 2 jaar nadat het gebouw op de lijst van leegstaande of verwaarloosde bedrijfspanden terechtkwam of binnen de 2 jaar nadat u er eigenaar van werd. Meer informatie over deze maatregel vindt u hier.

Hoe raadplegen? 

Ga tussen 21 september en 30 september bij het loket na of een pand vermeld staat op de lijst van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen.

Buiten deze periode is het niet mogelijk om de lijst in te kijken. U kan wel een adres van een bedrijfspand doorgeven aan ons en dan kijken wij na of dat adres vermeld staat in het overzicht.

Opgelet! Ook stad Hasselt heft een belasting op leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten. Deze stedelijke regeling staat los van de gewestelijke belasting. Het kan dus zijn dat een bedrijfsgebouw wel op de ene lijst, maar niet op de andere lijst voorkomt.

Inventaris beschikbare panden

De stad tracht een zo volledig mogelijke oplijsting te maken van de panden die leeg staan en/of te koop of te huur zijn. Op die manier kan vraag en aanbod zo goed en snel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Heb je dus weet van leegstaande panden of heb je zelf ruimte ter beschikking of nodig, laat dat dan zeker weten via mail of ons contactformulier.

Terug naar boven

Toekomstige projecten  

Hasselt wil meer ruimte creëren voor de ondernemers. Daarom hebben we aan het Vlaams Gewest extra bedrijvenzones gevraagd, verspreid over verschillende terreinen en ontwikkeld in overleg met diverse stakeholders. Ook willen we de ruimte die er nu al is verder optimaliseren. Hier zullen we u op de hoogte houden van toekomstige projecten en het verloop ervan. 

Lokaal bedrijventerrein Pietelbeek

In het Gewestelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Hasselt-Genk is de ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein 'Pietelbeek' goedgekeurd. Het gaat om ongeveer 12ha ten zuiden van de Diepenbekerweg, langs de huidige KMO-zone Dorlick. Er moet vertrokken worden van een inrichtingsstudie, waarna het terrein kan verkaveld worden. De stedenbouwkundige voorschriften zijn opgenomen in het GRUP en zijn de volgende:

- maximale perceelsoppervlakte per bedrijf: 5000m²

- mogelijke hoofdactiviteiten: Productie, opslag, bewerking en verwerking van goederen; productie van energie en energierecuperatie; onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten

- Niet toegestaan: kleinhandel; autonome kantooractiviteit; agrarische productie; verwerking en bewerking van delfstoffen

- Mogelijkheid van gemeenschappelijke voorzieningen zoals parking en afvalbeheer

Terug naar boven