Het gemeentelijk marktreglement

Ambulante handel is een Vlaamse bevoegdheid: hier leest u de regelgeving. Op basis hiervan heeft de stad Hasselt een gemeentelijk marktreglement opgemaakt.
Dit marktreglement biedt u gedetailleerde info over:
  • Plaats en tijd van de openbare markten.
  • De voorwaarden voor de toewijzing van standplaatsen, de verhouding tussen abonnementen en losse plaatsen.
  • Het register van de kandidaturen en de standplaatsen, de volgorde van de toekenning, de duur, de (mogelijke) opschorting, de vereiste identificatiebewijzen.
  • Regels voor de inname, overdracht en afstand van standplaatsen.
  • De omkadering en de functie van de marktleider en marktcommissie.
  • Reglementering van ambulante activiteiten buiten het domein van de openbare markten.
  • … en nog veel meer.
Kortom: als u interesse hebt om op de openbare markten te staan, lees dan eerst het reglement eens rustig door.
Voor het organiseren van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten zijn er andere voorwaarden.