Stadsbestuur lanceert vzw Centrummanagement

PERSTEKST

Een aantal weken geleden, op 29 april, kondigen de stad Hasselt en Unizo de oprichting van de vzw Centrummanagement aan. Bedoeling is Hasselt op een professionele manier te promoten als winkelstad in Vlaanderen. Na het uitwerken van een visieplan door de raad van bestuur van de nieuwe vzw, zal een centrummanager worden aangeworven om allerhande acties uit te rollen. Het promobudget wordt aanzienlijk verhoogd, omdat niet alleen de stad maar ook de NV Kanaalkom en de handelaars van de binnenstad een bijdrage zullen leveren.

 

"Hasselt is momenteel de 4e winkelstad van Vlaanderen," zegt burgemeester Hilde Claes. "Dit neemt niet weg dat we de ambitie hebben om verder te groeien, in het belang van de Hasseltse economie en werkgelegenheid. Om die groei te realiseren gaan we de Hasseltse binnenstad meer dan ooit promoten in een ruimere regio, binnen maar ook buiten de provincie Limburg.  Met de komst van het project Blauwe Boulevard krijgt Hasselt immers een unieke kans om klanten van buiten de provincie aan te trekken. Gerichte promoacties en ruime media-aandacht moeten er dan ook voor zorgen dat het Hasselts aanbod buiten de provincie bekend gemaakt wordt en ook nieuwe klanten kan aantrekken."

vzw Centrummanagement

Om dit beleid rond het commercieel product "binnenstad Hasselt" vorm te geven, wordt er een nieuwe vzw Centrummanagement opgericht. "Deze vzw is breed samengesteld uit publieke en private instanties," legt schepen van Economie Tom Vandeput uit. "Op die manier kan de vzw Centrummanagement de promotie van Hasselt als winkelstad breed benaderen. Zo zal de vzw bestaan uit vertegenwoordigers van Stad Hasselt, Unizo Limburg, HCH, Comeos, Horeca Limburg, City Depot, Modemuseum vzw, nv Kanaalkom, de MICE-manager,…"

Opdracht

De verschillende partners zullen in onderling overleg de strategie en visie bepalen en de doelstellingen op middellange en lange termijn uitzetten. Een nog aan te werven zelfstandige centrummanager zal vervolgens zorgen voor de operationele uitvoering van de doelstellingen. Het accent zal daarbij liggen op gerichte promoacties en ruime media-aandacht, die er voor zullen zorgen dat het Hasselts aanbod ruimer bekend raakt en voor nieuwe klanten zal zorgen.

Tevens zal er zowel een communicatiekantoor als een eventbureau worden aangesteld, die de verschillende acties zullen uitwerken.

Verder is ook overeengekomen dat de vzw aandacht zal hebben voor de activering van het handelsapparaat. Concreet zal de winkelleegstand verder teruggedrongen worden via diverse acties en het pro-actief aantrekken van retailers.

Promobudget  

De lancering van de vzw Centrummanagement vandaag is een bevestiging van de onderhandelingen die rond de komst van het project Blauwe Boulevard gevoerd werden.  Hierbij werd afgesproken dat er gedurende drie jaar een promotiebudget zou gevormd worden om het aanbod van de Hasseltse binnenstad te promoten in een ruimere regio, voornamelijk buiten de provincie Limburg.  Met de komst van het project Blauwe Boulevard krijgt Hasselt een unieke kans om klanten van buiten de provincie aan te trekken.  Gerichte promoacties en ruime media aandacht moeten er dan ook voor zorgen dat het Hasselts aanbod buiten de provincie bekend gemaakt wordt en ook nieuwe klanten kan aantrekken.

Voor het lopende jaar 2016 worden de middelen voor de promotie van de Hasseltse binnenstad ook verhoogd tot 250.000 euro.

"We zijn dan ook uitermate tevreden dat de stad Hasselt en NV Kanaalkom hun engagementen uit de onderhandelingsfase nakomen en samen voor een promobudget van 500.000 euro per jaar zorgen in de periode 2017-2019", zo stelt Bart Lodewyckx, directeur UNIZO Limburg. 

Ook wordt er bekeken hoe de ondernemers van de binnenstad vanaf 2017 hun duit in het zakje kunnen doen. Hiervoor zullen kortelings de gesprekken tussen betrokken partijen worden opgestart. Een eerste uitgangspunt moet zijn een eerlijke verdeling tussen de ondernemers onderling, vermits elke handels- of horecazaak in het centrum van Hasselt of aan de kanaalkom een activiteit heeft. Bijvoorbeeld de ketens ontsnappen hiermee de dans niet langer. Uiteraard moet deze bijdrage billijk zijn, waarmee het opgehaalde geld onmiddellijk terug geïnvesteerd wordt in het handelsapparaat van Hasselt en dus zeker de ondernemers geen extra zuurstof zou wegnemen. Tweede uitgangspunt is dat deze bijdrage evenredig is aan de bijdragen van de overige partijen. 

Het beheer van deze middelen zal gebeuren door de vzw Centrummanagement, onder de vorm van een publiek-private samenwerking en de uitgaven zijn onderworpen aan de procedures en regels op vlak van openbare aanbestedingen.

Meer informatie:

Hilde Claes, burgemeester Stad Hasselt - 0477 88 51 88
Tom Vandeput, schepen van Economie - 0478 74 52 57
Bart Lodewyckx, directeur UNIZO Limburg - 0477 40 94 99
Karine Valy, voorzitter HCH – 0479 82 15 26