Stadsmagazine - 3D Windowdressing: bijkomende info

OPTIE 1: BASIC 3D op basis van het campagnebeeld van 48u Hasselt - € 150

- Achterwand
- Raamsticker
- Vloerstickers
- Contour gesneden of 3D objecten tussen achterwand en raam 

Voor optie 1 zal het campagnebeeld van 48 uur Hasselt worden gebruikt als werkelijke kapstok van producten. Er zal een cut-out gemaakt worden van de dame, heer en kind met jullie product(en) verwerkt in de vele handen. Deze zal dan tussen de venster en een achterwand geplaatst worden waardoor diepte gecreërd wordt. Op de etalagevenster zal jullie naam en straatnaam aangebracht worden.

    

Optie 1                                                  Optie 2

 

OPTIE 2: SPECIAL 3D WINDOWDRESSING - € 250

- Achterwand
- Raamsticker
- Vloersticker
- Contour gesneden of 3D objecten tussen achterwand en raam vervaardigd uit speciale materialen (spiegeldibond / acrylaat / forex / …)
- Outdoor vinyl om gebouw of straat te bekleden (indien nodig)

Bij optie 2 gaan we nog grafischer te werk. Hier zal een stadsverhaal uitgebeeld worden, zoals op bovenstaand voorbeeld. In deze setting worden uw producten dan verwerkt. Zij het door op een tafeltje te staan of door bijvoorbeeld gedragen te worden door een personage. Het moet vooral de kijker uitdagen op zoek te gaan en het hele plaatje te kunnen beleven.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

Wanneer u opteert voor deelname, vragen wij u door te geven welke producten u wenst te verweven in de etalage. Liefst met een afbeelding zodate de graficus rekening kan houden met vorm en afmeting. Indien interesse, kan dit gemeld worden via centrummanager@hasselt.be 

Voor optie 1 gebruiken we liefst, indien mogelijk, het werkelijke product als uithangbord voor uw zaak. Is dit niet mogelijk wegens te kostbaar, voedsel of moeilijk zichtbaar dan zullen we 1) werken met de verpakking + logo of  2) het product grafisch namaken en verwerken in het geheel.

Bij optie 2 worden de inschrijvingen/producten verwerkt in het totale verhaal dat zich gaat ontplooien in de etalage. Met andere woorden verschijnt er een pralinedoosje op tafel of een juweel om de pols. Ook hier kan er gekozen worden voor een grafische voorstelling van het product.

WELKE PANDEN?

Door het enthousiasme in de mails en inschrijvingen zullen we minstens 2 panden aankleden. Er wordt geopteerd dat voor ieder stadsdeel minstens 1 etalage in te vullen zodat de link met de handelaar duidelijk aanwezig is.

Naast de initieële panden zoals hoek Demerstraat/Molenpoortplein zijn al een aantal extra panden in aanvraag om de aandacht ten volle te benutten.  

VRAGEN?

Er werden in de mails de nodige vragen gesteld die de centrummanager hieronder graag willen beantwoorden.

-         Wat is het verschil in Optie 1 en Optie 2?

Het verschil wordt hierboven toegelicht. In feite gaat optie 2 een stukje verder in het brengen van een verhaal waarin de producten verwerkt worden.

-         Is de volledige etalage voor ons?

Nee, dat zou het concept teniet doen. De insteek is dan ook Hasselt als stad met al haar handelaren uit te dragen via de etalage. De verwevenheid tussen alle merken en producten en dus ook de vele mogelijkheden in de stad maken dit verhaal nu juist zo sterk.

-         Hoe zijn de kosten verdeeld?

Voor dit project spelen er een aantal zaken mee. Van huur van de etalage, grafische bewerking van de invulling, tot productie en plaatsing. Het gros van deze kost wordt door Centrummanagement, Dienst Economie en Dienst Toerisme gedragen. De handelaar draagt bij voor de promotie van zijn eigen producten en naam, net zoals een advertentie in een magazine of dagblad. Alleen duurt deze exposure 2 maanden.

-         Mag ik kiezen welke etalage?

Ik draag er zelf zorg voor om ieder product en naam zo goed mogelijk te positioneren in de etalages. Het spreekt voor zich een succesvol en breed gedragen campagne als deze alleen op deze manier kan slagen. Ik vraag dan ook jullie vertrouwen in mijn expertise.

-         Hoe brengt u een product in beeld?

Omdat we zowel een grafische alsook een werkelijke voorstelling kunnen maken van een product ligt de keuze ook bij u. Een juweel kunnen we grafisch voorstellen maar we kunnen ook de naam in beeld brengen doormiddel van een winkeltas, verpakking van een juweel of doordat een personage in het verhaal zijn of haar partner een geschenk geeft waaruit duidelijk blijkt waarover het gaat.

-         Mag er ook reclame gemaakt worden van een bedrijf buiten het centrum?

Het is vooral de bedoeling dat de bezoeker er iets mee kan. Dus in principe ja.

-         Ontwerpen wij de sticker?

Nee. Zoals aaangegeven vragen wij u aan te geven welke 2 producten uit verwerkt wilt zien in één of meerder etalage.

-         Gaat het hier om stickers?

Buiten de vermelding van naam van de handelaar waarvan de producten in de etalage staan uitgestald gaat het hier zeker niet om het bestickeren van ramen. Windowdressing zorgt er namelijk net voor dat de etalage meer beleving gaat krijgen dan louter een sticker. Hiernaast is deze manier ook duurzaam en zullen de opstelling kunnen worden hergebruikt. In tegenstelling tot een sticker.

-         Is de prijs bespreekbaar?

De prijs die u als handelaar bijdraagt voor de promotie van 2 producten, de vermelding van uw naam en dat gedurende 2 maanden hebben wij zorgvuldig gekozen. De drempel is hierin zo laag dat een verdere onderhandeling hierover niet aan de orde is.