Uw verplichte vergunningen aanvragen bij stad Hasselt

Als u zich als ondernemer vestigt in Hasselt, moet u aan enkele wettelijke verplichtingen voldoen. U kan bij stad Hasselt terecht voor volgende vergunningen:

  • Uw stedenbouwkundige vergunning: voor elk gebouw dat bestemd is voor functies als horeca, handel, dienstverlening, kantoren, ambachten.
    Bestemmingswijziging nodig?
    Hebt u een pand op het oog voor uw zaak? Dan is het belangrijk om te weten of die locatie wel wettelijk bestemd is voor uw geplande activiteit. Informeer bij de dienst ruimtelijke ordening naar de bestemming van het pand. Soms is een bestemmingswijziging nodig.
  • Uw milieuvergunning: Voor bepaalde activiteiten is een milieuvergunning vereist. Neem contact op met de dienst leefmilieu: bel 011 23 93 30 of stuur uw vraag naar leefmilieu@hasselt.be.
  • Uw vergunning tot horeca-uitbating: Hiervoor moet u in orde zijn met verschillende reglementen en regelgevingen, zowel gemeentelijke als federale. Lees alvast ‘U wilt een horecazaak starten?’ en als u vragen hebt, helpt de dienst economie u graag verder.
  • Uw vergunning tot taxi-uitbating.
  • Uw sociaal-economische vergunning: o.m. verplicht voor alle handelsruimtes van meer dan 400 m².

Wil u starten met de verkoop op de openbare weg, als marktkramer of ambulant handelaar? Dan moet u, vooraleer u een aanvraag bij de stad kan indienen, beschikken over een wettelijke machtiging. Lees hier hoe u die kan aanvragen.